Luonto-Liiton metsäryhmän etusivulle

Luonto-Liiton metsätiedotteet
www.luontoliitto.fi/metsa/tiedotus

Metsävastaava Risto Mustonen, risto.mustonen@luontoliitto.fi, p. (09) 68 444 214, 0400 687 856
Metsäryhmän puheenjohtaja Mauno Särkkä, mauno.sarkka@helsinki.fi

TIEDOTTEET 2008

Tiistai 18.11. Metsähallitus tietää hakkaavansa uhanalaisen kuukkelin reviirillä
Luontojärjestöt eivät hyväksy Metsähallituksen väitettä, etteivät parhaillaan tapahtuvat hakkuut Virroilla Lakeisnevankankaalla tuhoaisi kuukkelin elinalueita. Metsähallitus on vedonnut julkisuudessa siihen, ettei kuukkelin reviireistä alueella ole tietoa. Väite ei pidä paikkaansa, sillä elinalueesta on tiedotettu Metsähallitukselle jo vuodesta 1997, ja paikalliset lintuharrastajat ovat pitäneet Metsähallituksen ajan tasalla kuukkelien tilasta.
-> Tiedote 18.11.
-> Kuvia hakkuista

Maanantai 17.11. Metsähallitus hävittää harvinaista kuukkelin elinaluetta Virroilla
Metsähallitus hakkaa parhaillaan alueellisesti uhanalaisen kuukkelin elinalueita Virroilla. Virtain Riponevan-Lakeisnevankankaan ja Pahalamminvuoren metsät ovat viimeisiä kuukkelin elinvoimaisia elinalueita Etelä-Suomessa. Pohjoisessa yleinen kuukkeli on Etelä-Suomessa erittäin harvinainen ja vaarassa hävitä. Luonnonsuojelujärjestöt ovat esittäneet aluetta suojeltavaksi jo vuodesta 2000.
-> Tiedote 17.11.
-> Kuvia hakkuista

Tiistai 4.11. Ympäristöjärjestöt: Metsäyhtiöt mukaan metsiensuojelutalkoisiin
Luonto-Liitto, Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto esittävät, että metsäyhtiöt UPM-Kymmene ja Tornator suojelevat omistamiaan luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä Etelä-Suomessa ja Lounais-Kainuussa. Ympäristöjärjestöt ovat maastossa selvittäneet yhtiöiden metsien luontoarvoja ja selvitysten pohjalta rajanneet kartoille viisikymmentä esimerkkiä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista metsäalueista. Alueiden yhteispinta-ala on noin 7000 hehtaaria.
-> Tiedote 4.11.

Maanantai 20.10. Suojelijat protestoivat metsähakkuita lauantaina Ruokolahdella
Luonnonsuojelijat poistivat lauantaina hakkuualuetta ympäröivät leimikkonauhat kahdesta metsäyhtiö Tornatorin omistamasta metsästä Etelä-Karjalan Ruokolahdella. Tempaisu oli mielenilmaus yhtiön hakkuuaikeita vastaan Suuri Paljärven arvokkailla metsäkohteilla, joilla yhtiö aikoo aloittaa hakkuut tänään maanantaina. Luonto-Liitto, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ja Greenpeace vaativat Tornatoria luopumaan hakkuusuunnitelmistaan suojeltavaksi esitetyllä alueella.
-> Tiedote 20.10.

Keskiviikko 8.10. Metsähallituksen hakkuusuunnitelmia korjattiin luontoystävällisemmiksi Jämsässä
Greenpeacen ja Luonto-Liiton aktivistit vaihtoivat tänään Jämsän metsissä Metsähallituksen hakkuiden rajoja osoittavia punaisia nauhoja sinisiin. Sinisillä nauhoilla merkitään normaalisti hakkuutyömailla säästettävät puut ja alueet. Metsähallitus suunnittelee avohakkuita Jämsän Väärä-Väihin suojelualueen ympäristössä Liesvuorella ja Vatajinkankaalla.
-> Tiedote 8.10.

Perjantai 19.9. Made In Sademetsä -nettipeli opastaa sisustamisessa
Luonto-Liiton 17.9. julkistama Made In Sademetsä -nettipeli tutustuttaa sademetsäystävälliseen sisustamiseen. Tyylikkäästi animoidussa virtuaalikodissa voi sisustaa erilaisilla trooppisilla tuotteilla, nähdä valintojensa ympäristövaikutuksia ja saada lisätietoa trooppisista raaka-aineista ja vaihtoehdoista.
-> Tiedote 19.9.

-> Made In Sademetsä -nettipeli

Tiistai 29.7. Puun myyntiveron kevennys on kestämätöntä yhteiskuntapolitiikkaa
Luonto-Liitto pitää hallituksen viime viikolla julkistamaa päätöstä puunmyynnin veronkevennyksestä ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestämättömänä.
Verohelpotus lisää väistämättä luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien hakkuita Etelä-Suomessa, jossa metsäluonnon tila on jo ennestään luvattoman huono. Hallitus näyttää unohtaneen tyystin keväällä linjatut Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n velvoitteet. Ohjelman tavoitteeksi kirjattu metsäluonnon hyvä tila vuonna 2016 on kasvavien hakkuiden vuoksi mahdotonta saavuttaa.
-> Tiedote 29.7.

Perjantai 27.6. Metsänomistajille kerrottava myös suojelun kannattavuudesta
Luonto-Liitto vaatii alueellisia metsäkeskuksia kertomaan metsänomistajille suojelumahdollisuuksista sekä metsiensuojelun taloudellisesta kannattavuudesta nykyistä aktiivisemmin. Metsäkeskukset ovat vastikään ilmoittaneet, että niiden neuvontatyössä päätavoitteet ovat jatkossa metsänomistajien kannustaminen metsänhoitotöihin ja metsien hakkuumahdollisuuksista kertominen. Tällainen painotus ei huomioi metsänomistajien etuja, ja on valtioneuvoston hyväksymän Kansallisen metsäohjelman vastainen.
-> Tiedote 27.6.

Maanantai 9.6. Ympäristöjärjestöiltä mittava esitys metsiensuojelun kehittämiseksi Etelä-Suomessa
Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace julkistivat esityksen metsiensuojelun ja monimuotoisuuden tilan parantamiseksi Etelä-Suomen valtionmailla. Internetissä julkaistavalla, kaikkiaan 200 kohteesta koostuvalla esityksellään järjestöt haluavat havainnollistaa, kuinka olemassa olevia pieniä suojelualueita voidaan laajentaa, niiden välistä kytkeytyneisyyttä kehittää sekä luoda uusia mahdollisuuksia retkeily- ja virkistyskäytölle.
-> Tiedote 9.6.
-> Järjestöesitys karttoineen ja kohdekuvauksineen
-> Saatekirje Metsähallitukselle, ympäristöministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle

Perjantai 15.2. Liperinsuon hakkuita protestoidaan nyt Tikkurilassa - Ministerit kutsuttiin maastoon
Luonto-Liiton metsäryhmä osoittaa tänään mieltään Metsähallituksen toimitalolla Vantaalla. Mielenilmauksella vastustetaan käynnissä olevia laajoja avohakkuita luonnonsuojelullisesti arvokkaalla Puolangan Liperinsuolla. Luonnonsuojelijat protestoivat hakkuita maastossa aikaisemmin tällä ja viime viikolla. Luontojärjestöt myös lähettivät
ympäristöministerille ja maa- ja metsätalousministerille kutsun saapua tutustumaan Liperinsuon hakkuisiin. Järjestöt haluavat luonnonsuojelusta ja valtion metsätaloudesta vastaavien ministerien näkevän omin silmin sen vakavan ristiriidan, joka valtionmetsien käyttöön liittyy yleisemminkin tällä hetkellä.
-> Tiedote 15.2.
-> Kuvia 15.2.

Tiistai 12.2. UPM:lle suojeluesitys Nevajärven metsästä Virroilla
Kahdeksan luontojärjestöä on esittänyt UPM-Kymmenelle suojelualueen perustamista yhtiön omistamille maille Virtain Nevajärven ympäristössä. Nevajärven alue on lampineen, soineen ja metsineen nykyoloissa arvokas ja poikkeuksellinen kokonaisuus. UPM-Kymmeneä pyydettiin suojelemaan alue pysyvästi kaikilta metsätalouden toimenpiteiltä hyvän tahdon ja luontomyönteisen suhtautumisen osoituksena.
-> Tiedote 12.2.

Maanantai 11.2. Luontojärjestöt vetoavat puun ostajiin Liperinsuon hakkuukiistassa
Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto vetoavat suurimpiin metsäyhtiöihin, etteivät ne ottaisi vastaan Metsähallituksen Liperinsuon metsistä hakkaamaa puuta.
- Liperinsuon metsistä hakattua puuta ei voi ostaa metsäyhtiö, joka todella tuntee ympäristövastuunsa sekä haluaa vastata asiakkaidensa toiveisiin ekologisesti kestävästi tuotetusta paperista, toteaa Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.
-> Tiedote 11.2.

Perjantai 8.2. Luonnonsuojelijat puolustavat Liperinsuon metsiä
Luonnonsuojelijat ryhtyivät tänä aamuna puolustamaan Puolangan Liperinsuon metsiä hakkuilta. Useat ympäristöjärjestöt vetosivat alkuviikolla Metsähallitukseen, jotta se lopettaisi hakkuut luonnonsuojelullisesti arvokkaassa Liperinsuon valtionmetsässä. Koska hakkuut vetoomuksesta huolimatta jatkuivat, ryhmä luonnonsuojelijoita aloitti tänään protestoinnin paikan päällä.
-> Tiedote 8.2.
-> Vetoomus 6.2.

TIEDOTTEET 2007

Tiistai 18.12. Metso-ohjelma meni viherpiipertelyksi
Luonto-Liitto on pettynyt tänään valmistuneeseen esitykseen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmasta (Metso). Esityksessä suojelulle asetetut pinta-alatavoitteet sekä määrärahat ovat täysin alimitoitetut luonnonsuojelullisiin tarpeisiin nähden.
- Luonnon monimuotoisuutta ei voi turvata ilman luonnonsuojelua, tiivistää Luonto-Liiton metsäryhmän puheenjohtaja Annina Käppi.
-> Tiedote 18.12.

Keskiviikko 12.12.07 Etelä-Suomen metsien tulevaisuudesta päätetään tänään
Monimuotoisuuden tilan parantamista pohtinut METSO-työryhmä viimeistelee tänään uuden toimenpideohjelman ja hallituspuolueiden ministerit linjaavat ohjelman rahoituksen.
- Tänään päätetään pitkälti siitä, millaista metsäluontoa Etelä-Suomessa on tulevaisuudessa. METSO-ohjelmalle tarvitaan selkeät hehtaaritavoitteet ja rahoitus, toteaa Luonto-liiton metsävastaava Risto Mustonen.
Luonto-Liiton mielestä on pahaenteistä, että samaan aikaan Lopen Keihäsjärvellä avohakataan valtion metsää, jonka suojelua luontojärjestöt ja paikalliset asukkaat ovat ajaneet jo vuosien ajan. Metsäaktivistit ovat keskiviikkona paikan päällä protestoimassa hakkuita vastaan.
-> Tiedote 12.12.

Perjantai 30.11. Älä osta Nesteen palmuöljydieseliä - Tänään vietetään Älä osta mitään -päivää
Neste Oil on tänään ilmoittanut rakentavansa biodiesel-tehtaan Singaporeen. Tehdas tulee käyttämään raaka-aineenaan palmuöljyä. Luonto-Liiton metsäryhmä kehottaa kuluttajia ja jälleenmyyjiä olemaan ostamatta Nesteen NExBTL-palmuöljydieseliä, sillä palmuöljyviljelmien vuoksi tuhotaan sademetsiä.
->
Tiedote 30.11.

Maanantai 19.11. Arvometsiä hakataan Etelä-Suomessa – suojeluohjelma viipyy
SLL ja LL vaativat valtiolta, seurakunnilta ja yhtiöiltä parempaa yhteiskuntavastuuta sekä Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman kiirehtimistä. Juuan seurakunta hakkautti omistamaansa metsää huolimatta alueelta tiedossa olleista uhanalaisista eliölajeista ja vanhan metsän arvoista. Metsähallitus hakkasi Varkauden lähistöllä Kivimäensalon vanhaa metsää.
- Ei voi kuin ihmetellä sitä yhteiskuntavastuusta luistamista, jota valtio, kirkko ja puuta ostaneet yhtiöt ovat näissä tapauksissa osoittaneet. Niiden pitäisi näyttää hyvää esimerkkiä muille maanomistajille, sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.
->
Tiedote 19.11.

Tiistai 23.10. Etelä-Suomen metsistä suojeltava vähintään kymmenen prosenttia
Luonto-Liitto julkaisi tiistaina toimenpide-ehdotuksensa eteläsuomalaisen metsäluonnon ja eliölajiston pelastamiseksi. Sen mukaan Etelä-Suomeen tarvitaan nopeasti laaja metsiensuojeluverkosto, jotta elinympäristöjen kiihtyvä köyhtyminen ja suomalaiselle metsäluonnolle tyypillisten eliölajien katoaminen saadaan hidastumaan. Järjestö vaatii Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa valmistelevalta METSO-työryhmältä kunnollista suojeluohjelmaa, jonka tulokset todella myös näkyvät ja tuntuvat metsäluonnossa.
->
Tiedote 23.10.
-> Luonto-Liiton toimenpide-ehdotuksia Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojelemiseksi

Torstai 4.10. Metsähallituksen aarniometsähakkuista tutkintapyyntö poliisille
Luonto-Liitto ja Greenpeace ovat tehneet rikosilmoituksen Metsähallituksen hakkuista Pohjois-Suomussalmella. Tutkintapyyntö jätettiin Kajaanin poliisille keskiviikkona. Poliisia pyydetään tutkimaan, onko syys-lokakuun vaihteen avohakkuissa hävitetty tai heikennetty luonnonsuojelulailla rauhoitetun liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja Riuskanselkosen alueella.
-> Tiedote 4.10.

Keskiviikko 29.8. Luonto-Liitto vaatii Metsä-Lapin ikimetsien suojelua hakkuilta
Luonto-Liitto suhtautuu hyvin kriittisesti maa- ja metsätalousministeri Anttilan ajatukseen tehostaa Metsä-Lapin hakkuita.
- Pelkään, että ehdotuksen taustalla on valtion halu suunnitelmallisesti hakata viimeisetkin metsätalouskäytöltä tähän asti säästyneet ikimetsämme. Se olisi täysin edesvastuuton ajatus maassa, jossa jo 95,5 % metsämaan pinta-alasta on erittäin intensiivisessä talouskäytössä ja luonnontilaista metsää jäljellä alle 5 %, toteaa Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.
-> Tiedote 29.8.

Torstai 24.5. Luonnonsuojelijat vastustavat hakkuiden lisäämistä Pohjanmaan valtionmailla
Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace vastustavat Metsähallituksen aikeita tehostaa Pohjois-Pohjanmaan valtion metsien käyttöä. Luontojärjestöt antoivat Metsähallituksen Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman luonnoksesta yhteisen, hyvin kriittisen lausunnon. Lausunnossaan järjestöt ilmaisevat pettymyksensä Metsähallituksen aikeisiin jatkaa ekologisesti kestämätöntä maankäytön linjaa. Siinä metsätaloutta tehostetaan edelleen mutta virkistyskäyttö ja luonnonsuojelu jätetään yhä vähemmälle huomiolle.
-> Tiedote 24.5.

Perjantai 11.5. Puutarhahuonekaluissa myydään edelleen sademetsäpuuta
Kansalaisjärjestöjen selvitys osoittaa, että Suomessa myydään edelleen sademetsäpuuta sisältäviä puutarhahuonekaluja.
-> Tiedote 11.5.
-> Järjestöjen puutarhakalusteselvitys

-> www.sademetsa.fi

Perjantai 13.4. Venäjän puutullit luovat mahdollisuuksia kestävälle metsäpolitiikalle
Venäjän puutulliuudistus antaa Suomen metsäteollisuudelle hyvän tilaisuuden pohtia vaihtoehtoja metsänhakkuille. Luonto-Liiton metsäryhmä esittää, että oletettuun puupulaan etsittäisiin lisähakkuiden sijaan uusia keinoja, kuten puumateriaalin jalostamista sellua ja paperia pidemmälle, paperin puuttomien raaka-aineiden kehittämistä sekä ponnekkaampaa paperinsäästöä ja -kierrätystä.
->
Tiedote 13.4.

Torstai 22.2. Vanhoista metsistä löytyi tieteelle uusia eliölajeja - Ympäristöjärjestöt muistuttavat metsäluonnon kiireellisestä suojelun tarpeesta
Valtion liikelaitos Metsähallitus hakkaa edelleen suojelullisesti arvokkaita metsiä eri puolilla Suomea huolimatta kaksi viikkoa sitten julkaistusta tutkijoiden vetoomuksesta. Tutkijat toivoivat sekä pohjoisten luonnonmetsien hakkuiden lopettamista että Etelä-Suomen metsien suojelun täydentämistä luonnontilaisimpina säilyneillä kohteilla. Greenpeacen ja Luonto-Liiton tiedotustilaisuudessa tänään kerrottiin hakkuutietojen lisäksi uusia tutkimustuloksia Suomen vanhoissa metsissä esiintyvistä eliölajeista. Helsingin kasvimuseossa on määritetty kaksi uutta tieteelle aiemmin tuntematonta sienilajia. Lajit löydettiin Metsähallituksen talousmetsinä pitämiltä aarniometsäalueilta Suomussalmelta, Savukoskelta ja Sodankylästä.
->
Tiedote 22.2.

Torstai 8.2. Kansallispuistojen veroinen metsäalue löytyi Etelä- ja Pohjois-Savon rajaseudulta - Hakkuut uhkaavat aluetta
Joroisten, Pieksänmaan ja Leppävirran kunnissa sijaitsevan Kivimäensalon alueen merkitys uhanalaiselle metsälajistolle todennettiin luonnonsuojelujärjestöjen viime syksynä tekemissä lajistoselvityksissä. Hienojen rakkakivikoiden takia Savonmuan Inarina tunnettu laaja Kivimäensalon metsäalue on valtion omistuksessa. Vain osa alueen arvometsistä on tällä hetkellä suojelun piirissä.
-> Tiedote 8.2.

Perjantai 12.1. Luonto-Liitolle kainuulainen metsävastaava
Luonto-Liiton metsävastaavaksi vuodelle 2007 on valittu valtiotieteiden ylioppilas Risto Mustonen. Mustonen on kotoisin Kajaanista ja ammattikoulutukseltaan puutarhuri. Luonto-Liiton metsäryhmän puheenjohtajana toimii eduskunta-avustaja ja toimittajaopiskelija Annina Käppi.
Luonto-Liiton metsiensuojelutoiminnan painopiste on tänä vuonna Etelä-Suomessa, mutta myös pohjoisempien metsien tilanteeseen kiinnitetään huomiota.
-> Tiedote 12.1.

TIEDOTTEET 2006

Maanantai 18.12.  Suomi viisveisaa kansainvälisistä ympäristösopimuksista - Metsähallituksen tulostavoitetta alennettava luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi
- Minkä takia Suomi allekirjoittaa sopimuksia, jos ei ole pienintäkään aikomusta toimia niiden mukaisesti? ihmettelee Luonto-Liiton metsäryhmän vara-pj Risto Mustonen.
- Jos Suomi olisi tosissaan näiden YK:n ja EU:n sopimusten kanssa, Metsähallituksen tulostavoitteita ei aina vain kasvatettaisi, vaan päinvastoin alennettaisiin tasolle, joka mahdollistaisi luontoarvojen todellisen huomioimisen.
-> Tiedote 18.12.

Tiistai 12.12.  Maailmanlaajuisesti uhanalaisten elinympäristöjen tuhoaminen käynnissä Suomessa
Metsähallitus on aloittanut laajat hakkuut luonnontilaisissa ikimetsissä Metsä-Lapissa. Metsähallituksen toiminta on räikeässä ristiriidassa Suomen allekirjoittamien luonnon monimuotoisuuden suojelusopimusten kanssa. YK:n biodiversiteettisopimuksen allekirjoittaneet valtiot, Suomi mukaan lukien, ovat biologista monimuotoisuutta koskevassa suojelualuetyöohjelmassa sitoutuneet suojelemaan tällaiset luonnonalueet.
->Tiedote 12.12.

Maanantai 11.12. Luonto-Liiton metsäryhmä hakee työntekijää vuodelle 2007
Työntekijä organisoi metsäryhmän toimintaa ja toimii ryhmän yhteyshenkilönä. Työntekijä toimii yhdessä metsäryhmän kanssa.
Työntekijän toimenkuvaan kuuluu muun muassa aktiivinen tiedottaminen, maastoretkien järjestäminen toimittajille ja päättäjille Etelä-Suomen arvometsäkohteille, julkinen mielipidevaikuttaminen, yhteistyön koordinointi muiden järjestöjen kanssa, päättäjien lobbaaminen sekä ryhmän toimistotöiden hoitaminen.
Etelä-Suomen metsät ovat työssä keskeisessä roolissa, sillä vuonna 2007 tehdään Etelä-Suomen metsiensuojelua koskevia isoja ja kauaskantoisia päätöksiä.

-> Ilmoitus 11.12.

Perjantai 1.12. Luonto-Liitto vaatii monimuotoisuuden turvaamiseen käytännön toimia
Luonto-Liiton mielestä ympäristöministeriön johdolla valmisteltu "Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma" ei ansaitse strategian ja toimintaohjelman nimityksiä. Näyttää siltä, että Suomi aikoo korvata konkreettiset monimuotoisuuden suojelutoimet pelkällä puheella.
-> Tiedote 1.12.

Perjantai 5.5. Hakkuut uhkaavat erämaita
Suomessa on säästynyt suojelualueiden ulkopuolella vielä hämmästyttävän laajoja, lähes täysin luonnontilaisia erämaisia alueita. Ympäristöjärjestöjen selvitysten perusteella koostettu raportti esittelee kahdeksan valtion omistamaa ja Metsähallituksen hakkuiden uhkaamaa aluetta Metsä-Lapissa. Kohteiden pinta-ala on yhteensä tuhat neliökilometriä.
-> Tiedote 5.5.
-> Metsä-Lappi-sivut & raportti 

Torstai 4.5. Selvitys: Puutarhahuonekaluissa runsaasti sademetsäpuuta - Kauppiaiden vastuullisuus vaihtelee
Ympäristöjärjestöjen selvityksen mukaan Suomessa on myynnissä runsaasti Kaakkois-Aasian sademetsäpuusta valmistettuja tuotteita. Kauppiaiden välillä on myös suuria eroja trooppisen puun tarjonnassa - osa toimii suhteellisen vastuullisesti, osa taas myy huoletta sademetsiä hävittäviä tuotteita. Auttaakseen sademetsäystävällistä kuluttajaa ostovalinnoissa järjestöt ovat luokitelleet kauppiaat kolmeen luokkaan.
-> Tiedote 4.5.
-> Selvitys puutarhakalustekauppiaista
-> Pala sademetsää patiolla? -sivut

Tiistai 25.4. Kuukkelimetsän puolustajat oikeudessa
Oriveden oikeussalissa käsitellään tänään syytteitä kuukkelimetsää puolustaneita luonnonsuojelijoita vastaan. Metsähallitus avohakkasi syystalvella 2004 iäkkäitä havupuuvaltaisia sekametsiä Etelä-Suomessa häviämisvaarassa olevan kuukkelin pesimäalueella Virroilla. Luonnonsuojelijat osoittivat mieltä hakkuita vastaan paikan päällä.
-> Tiedote 25.4.
-> Lisätietoja ja kuvia Virtain Riponevalta

Tiistai 11.4. Etelä-Suomen suot kaipaavat suojelua ja ennallistamista
Luonto-Liiton mielestä Etelä-Suomen suoluonnon suojelua pitää lähivuosina tehostaa. Ojituksilta säästyneet suoalueet on huomioitava nykyistä paremmin metsätaloudessa ja muussa maankäytössä. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä: tarvitaan myös ojitettujen soiden laajamittaista palauttamista luonnontilaan eli ennallistamista.
Järjestö selvitti kesällä 2005 Uudellamaalla soiden ennallistamiskelpoisuutta. Kriteereinä käytettiin pintakasvillisuuden muuttuneisuutta, puuston tilaa sekä ojien kuntoa.
-> Tiedote 11.4.
-> Kuvia selvityssoilta sekä viranomaisille tehty esitys

Tiistai 4.4.
Malahvian metsäkiista jatkuu - Metsähallitus tuhoaa Natura-aluetta poliisin avulla

Luonnonsuojelijat ovat tänäänkin seuranneet Malahvian vanhojen metsien hakkuutilannetta paikan päällä maastossa. Metsähallitus kutsui paikalle poliisin voidakseen jatkaa suojelullisesti arvokkaiden ja paikalliselle virkistyskäytölle tärkeiden metsien hakkuita. Metsänpuolustajia sakotettiin ja Metsähallitus jatkaa Natura-alueen luonto– ja virkistysarvojen pilaamista nyt poliisin turvin.
-> Tiedote 4.4.
-> Kuvia ja lisätietoja Malahvialta

Maanantai 3.4. Metsähallituksen hakkuut Malahvialla perusteettomia - Luonnonsuojelijat protestoivat maastossa
Metsähallitus on ilmoittanut tekevänsä Malahvian Natura-alueella ainoastaan luonnontilaa ennallistavia hakkuita.
- Luonnontila ei parane, kun tällaisia nykymuotoiselta metsätaloustoiminnalta säästyneitä vanhoja metsiä hakataan monitoimikoneella ja puut viedään pois, sanoo Olli Manninen Luonto-Liiton metsäryhmästä.
- Lisää vanhoja metsiä ei tarvitse eikä saa hakata. Ennallistamisen vaikutuksia olisi tarkoituksenmukaista tutkia aiemmin hakatuissa, entisissä vanhoissa metsissä, joita Kainuussakin on valitettavan paljon.
Luonto-Liiton metsäryhmä sekä Greenpeace osoittavat mieltään maastossa hakkuita vastaan maanantaiaamusta lähtien.
-> Tiedote 3.4.
-> Kuvia ja lisätietoja Malahvialta

Torstai 2.3. Bialowiezan metsä saa ihmiset liikkeelle ympäri maailman - Myös Helsingissä mielenosoitus Keski-Euroopan tärkeimmän luonnonmetsäalueen puolesta
Kansainvälisenä toimintapäivänä 3.3. ihmiset ja järjestöt ilmaisevat tukensa Bialowiezan metsän suojelulle kymmenissä kaupungeissa ympäri maailman. Tempauksissa vedotaan päättäjiin mm. lähetystövierailujen ja mielenilmausten kautta. Helsingissä järjestetään Euroopan komission Suomen edustuston edessä mielenilmaus Bialowiezan suojelun puolesta perjantaina kello 9.15 alkaen. UNESCO:n maailmanperintökohdetta uhkaavat hakkuut sekä Puolan että Valko-Venäjän puolella.
-> Tiedote 2.3.
-> KUVIA Helsingin mielenosoituksesta 3.3.

Perjantai 17.2. Retkeilyalueet retkeilykäyttöön - Hakkuut valtion retkeilyalueilla lopetettava
Luonto-Liitto toivoo Metsähallituksen jäädyttävän muut kuin ennallistavat metsätaloustoimet Teijon, Evon ja Ruunaan retkeilyalueilla vuoden 2006 loppuun asti. Metsähallitukselle eilen annetun aloitteen mukaan ele tukisi KuntaMETSO-työryhmän työtä. Työryhmä valmistelee parhaillaan käytännön toimenpide-ehdotuksia siitä, kuinka kuntien ulkoilu- ja virkistysmetsissä sekä valtion retkeilyalueilla voitaisiin nykyistä paremmin edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua. Luonto-Liiton mielestä valtion retkeilyalueilla tulisi harjoittaa vain sellaista metsänkäsittelyä, josta on selvää hyötyä virkistyskäytölle ja luonnon monimuotoisuuden suojelulle.
-> Tiedote 17.2.
-> Retkeilyalue-sivut

Tiistai 14.2. Etelä-Suomen metsiensuojelu sai omat verkkosivut
Etelä-Suomen metsiensuojelun verkkosivut avattiin tänään ystävänpäivänä. Sivuilla kerrotaan eteläsuomalaisten metsien suojelun tarpeista ja mahdollisuuksista sekä esitellään 17 suojelematonta, luonto- tai virkistysarvoltaan tärkeää metsäkohdetta. Sivut on laadittu kuuden ympäristöjärjestön yhteistyönä.
-> Tiedote 14.2.
-> www.etelasuomenmetsat.fi

Torstai 2.2. Metsähallituksen toiminta syö tulevaisuuden suojelumahdollisuuksia - Hakkuut Äänekosken Kivetyssä keskeytettävä
Luonto-Liitto ja Luonnonsuojeluliitto vaativat, että Metsähallitus keskeyttää hakkuut Räihänniemen vanhojen metsien suojelualueen reunalla Äänekosken Kivetyssä, Keski-Suomessa. Hakkuut aiotaan ulottaa aivan suojelualueen rajaan saakka. Paikallinen luonnonsuojeluyhdistys ja maakunnan luonnonsuojelupiiri ovat jo vuosia vedonneet alueen säästämiseksi.
Nykyisen ekologisen tutkimustiedon perusteella suojelualueita kannattaa perustaa laajoina kokonaisuuksina. Lisäsuojelua tulisi keskittää nykyisten suojelualueiden ympärille. Uusia suojelumetsiä pitäisi muodostaa erityisesti lajistollisesti arvokkaiden suojelualueiden ympärille. Tämä olisi kustannustehokasta sekä ekologisesti että taloudellisesti.
-> Tiedote 2.2.

Perjantai 27.1. Ympäristöjärjestöiltä visio Euroopan paperiteollisuuden muuttamiseksi kestäväksi: Paperinkulutus laskuun, teollisuuden puunhankinnan vastuullisuus nousuun
48 ympäristöjärjestöä 21 maasta julkaisi tänään vision suuntaviivoista Euroopan paperiteollisuuden ohjaamiseksi kestävämmälle pohjalle. Suomesta mukana ovat Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF.
Järjestöt asettavat tavoitteita kestävälle paperintuotannolle ja -kulutukselle: paperin kulutuksen vähentäminen, ensiökuidun käytön vähentäminen eli kierrätyskuidun osuuden lisääminen, sosiaalisen kestävyyden takaaminen, vastuullinen kuituraaka-aineen hankinta ja puhtaan tuotannon varmistaminen.
Paperiteollisuudelta, kuten Euroopan suurilta metsäyhtiöiltä Stora Ensolta ja UPM:ltä, visio edellyttää muun muassa puun laillisen alkuperän varmistamista, puunhankinnan lopettamista korkean suojeluarvon metsistä ja alkuperäiskansojen metsäalueisiin liittyvien oikeuksien kunnioittamista.
-> Tiedote 27.1.
-> Paperivisio taustamateriaaleineen

-> Metsätiedotearkisto 1997-2005

 


[ Luonto-Liiton metsäryhmän etusivulle ]