Luonto-Liiton metsäryhmän etusivulle

Luonto-Liiton luonnonsuojeluaiheiset lausunnot, muistutukset, valitukset, aloitteet, esitykset ja muistiot
www.luontoliitto.fi/metsa/lausunnot

Metsävastaava Risto Mustonen, risto.mustonen@luontoliitto.fi, p. (09) 68 444 214, 0400 687 856
Metsäryhmän puheenjohtaja
Mauno Särkkä, mauno.sarkka@helsinki.fi


2008

9.6. Ympäristöjärjestöjen esitys metsiensuojelun ja monimuotoisuuden kehittämisalueiksi Etelä-Suomen valtionmailla
-> Suojeluesitys 9.6.

12.2. Luonnonsuojelujärjestöjen esitys UPM:lle Virtain Nevajärven suojelemiseksi
-> Suojeluesitys 12.2.

6.2. Luonnonsuojelujärjestöjen vetoomus Puolangan Liperisuon hakkuiden keskeyttämiseksi
-> Vetoomus 6.2.

5.2. Luonto-Liiton lausunto Metso II -ohjelmasta
-> Lausunto 5.2.

16.1. Luonto-Liiton lausunto Kansallisesta metsäohjelmasta 2015
-> Lausunto KMO:sta 16.1.

2007

23.10.Luonto-Liiton toimenpide-ehdotuksia Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojeluun
-> Luonto-Liiton toimenpide-ehdotukset 23.10.

3.9. Suojeluesitys Palstonvuori-Murtoselän, Majamäen ja Viitasenvuoren valtionmaille
-> Järjestöjen esitys 3.9.

3.9. Suojeluesitys Iilijärven ja Vällyvuoren alueen Tornator Oy:n omistamille arvokohteille
-> Järjestöjen esitys 3.9.

22.8. Suojeluesitys UPM:n omistuksessa oleville Iilijärven ja Vällyvuoren alueen arvokohteille
-> Järjestöjen esitys 22.8.

17.4. Luonnonsuojelujärjestöjen lausunto Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelmaan
-> Lausunto 17.4.

6.2. Luonnonsuojelujärjestöjen esitys Kivimäensalon suojelemiseksi
-> Järjestöjen esitys 6.2.

2006

20.12. Luonto-Liiton metsäryhmän avoin kirje ympäristö- ja metsähallinnolle, metsäteollisuudelle ja Metsähallitukselle
-> Avoin kirje 20.12.

10.12. Lausunto ehdotuksesta Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaksi 2006-2016
Strategiaehdotuksen suurin ongelma on luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön rahoituksen sitominen nykytasolle. Ehdotetun kaltaisen yleistasoisen ja epäkonkreettisen strategian ja toimintaohjelman avulla ei pystytä luonnon monimuotoisuuden häviämiskehitystä pysäyttämään.
-> Lausunto 10.12.

11.4. Aloite Uudenmaan soiden luontoarvojen selvittämiseksi
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri esittää, että Uudenmaan ympäristökeskus selvittää lähivuosina yhdessä Rannikon ja Häme-Uudenmaan metsäkeskuksien kanssa suojelualueiden ulkopuolella Uudellamaalla sijaitsevien laajempien suoalueiden luontoarvot ja ennallistamismahdollisuudet.
-> Aloite 11.4.

2005

22.3. Luonto-Liitto huolissaan maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta
Hämeenkyrössä kokoontunut Luonto-Liiton valtuusto esittää huolensa maakuntaliittojen ja kuntien maankäytön suunnittelun epäkohdista. Erityisesti luonto- ja virkistysarvot sekä historialliset ja maisemalliset arvot jäävät edelleen muiden intressien jalkoihin.
-> Julkilausuma 22.3.

22.2. Metsämuistio Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokousta 2.3.2005 varten
Luonto-Liiton, Maan ystävien ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteinen muistio
-> Muistio 22.2.

2.2. Valitus Uudenmaan maakuntakaavasta
Luonto-Liitto ja sen Uudenmaan piiri valittivat Uudenmaan maakuntakaavasta ympäristöministeriöön. Päävaatimus on, että ympäristöministeriö palauttaa maakuntakaavan uuteen valmisteluun Helsingin seutukunnan viheralueverkoston eli suojelualuevarausten, virkistysalueiden ja edellä mainittujen jatkuvuuden ja toiminnan kannalta tärkeiden viheryhteyksien osalta.
-> Valitus 2.2.

27.1. Suojeluesitys Kurun Hauturin metsäalueesta
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ja Luonto-Liiton Hämeen piiri tekivät suojeluesityksen Kurun Hauturin metsäalueesta ympäristöviranomaisille ja Metsähallitukselle. Hauturin alue rajoittuu Seitsemisen kansallispuistoon ja on jo osin valtion omistuksessa.
-> Suojeluesitys 27.1.

10.1. Valitus Kanta-Hämeen maakuntakaavasta
Luonto-Liitto ja sen Hämeen piiri valittivat Kanta-Hämeen maakuntakaavasta ympäristöministeriöön. Pääsyy valitukseen on maa-ainesten ottovarausten kohtuuton määrä. Maakuntakaavassa osoitetaan yhteensä peräti 120 neliökilometriä eri maa-ainesten (turve, kalliokiviaines, sora ja hiekka) ottoalueita.
-> Valitus 10.1.

2004

30.3. Eriävä mielipide Nuuksion ulkoilualueiden luonnonhoitosuunnitelmaan
Helsingin kaupungille jätettiin eriävä mielipide Nuuksion ulkoilualueiden luonnonhoitosuunnitelmaan. Mielipiteen jättivät Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri, Espoon nuoret ympäristönsuojelijat, Espoon ympäristöyhdistys, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Kirkkonummen ympäristöyhdistys, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri.
-> Eriävä mielipide 30.3.

Iloiset veikot matkalla valittamaan

Veikot valittamaisillaan[ Luonto-Liiton metsäryhmän etusivulle ]