Luonto-Liiton metsäryhmän etusivulle

 

Metsien suojelu Etelä-Suomessa
www.luontoliitto.fi/metsa/etelasuomi

Hakkuita, hakkuusuunnitelmia ja kiireellistä suojelua vaativia alueita Etelä-Suomessa

Lopen Keihäsjärvi (c) J Kytömäki

Tältä sivulta pääset tutustumaan tapauskohtaisiin esimerkkeihin, joissa esitellään Metsähallituksen hallinnassa olevia kiireellistä suojelua vaativia metsiä sekä hakkuita ja hakkuusuunnitelmia suojelullisesti arvokkailla alueilla.

Sivun lopussa kerrotaan lyhyesti myös muiden maanomistajien maista.

Voit lähettää vihjeen suojelunarvoisesta alueesta tai kertoa hakkuista Luonto-Liitolle: metsa(web(@))luontoliitto.fi


VALTIONMAAT ETELÄ-SUOMESSA

Virtain Riponeva Metsähallituksen hakkuut uhanalaisen kuukkelin reviirillä Virroilla syksyllä 2000 saivat Suomen luonnonsuojeluliiton, Luonto-Liiton, BirdLifen ja Pirkanmaan lintuharrastajat yhdistämään voimansa. Riponevan kuukkelimetsän hakkuut sekä hakkuiden vastustus jatkuvat marraskuussa 2004 -> Linkki Kuvia hakkuista ja suojelemattomista metsistä marras-joulukuu 2004

Kaidatvedet, Parkano Metsähallitus aloitti loppusyksystä 2004 rajut hakkuut Kaitojenvetten retkeily- ja virkistysmetsissä suojelualueen reunoilla. Hakkuut heikentävät vuosikymmeniksi alueen arvoa retkeilykohteena ja tärvelevät mahdollisuudet suojelualueen tarpeelliseen laajentamiseen. -> Linkki Kuvia, tiedotteita ja lisätietoja Kaidoiltavesiltä ja hakkuiden vastaisista mielenosoituksesta marraskuu 2004 // -> Linkki Kartta, kuvia ja taustaa Kaidoiltavesiltä Greenpeacen sivuilla

Keihäsjärvi, Loppi Metsähallitus käynnisti loppusyksystä 2004 uudelleen hakkuunsa kuusikoissa Keihässuon Natura-alueen välittömässä läheisyydessä. Keihäsjärven alueesta on kiistelty jo pitkään. -> Linkki Luontojärjestöjen aloite Keihäsjärven suojelemiseksi // -> Linkki Inventointikuvaus Keihäsjärven luontoarvoista // -> Linkki Kuvia, tiedotteita ja lisätietoja Keihäsjärvestä ja hakkuiden vastaisista mielenosoituksia marraskuu 2004

Korpilahden valtionmaat -> Linkki Katso kuvia Särkijärven moratorioalueen hakkuista kesältä 2002

Jämsänkosken valtionmaat -> Linkki Katso kuvia Ronsunmäen metsästä - Aihkeja, raitavanhuksia, vanhan metsän ilmentäjälajistoa! Kesä 2002

Vilppulan ja Lylyn valtionmaat 2000-2002: Uhanalaisen pohjantikan kotimetsien, luontokohteiden ja ekologisten käytävien avohakkuita. Avohakkuualueita maisema-alueina. Suuri huijaus: jättöpuut muka jätetään uhanalaisille lajeille.. missä on "miljoonien eurojen ympäristöinvestointien" uskottavuus, kun jättöpuut kerättiin pois joulukuussa 2001 myrskyn pyyhkäistyä Länsi-Suomen yli? -> Linkki Katsaus Lylyn valtionmaihin

Toivakan valtionmaat 2002: Metsähallituksen avohakkuusuunnitelmia lehtomaisissa vanhoissa kuusimetsissä ja soidensuojelualueen reunoilla, vanhojen luonnontilaisten kaltaisten männiköiden avohakkuita jne. Jyväskylän eteläpuolella. -> Linkki Toivakan valtionmaat

Kuoreveden - Jämsän valtionmaat 2001: ennennäkemättömiä törkeyksiä alue-ekologisen suunnittelun nimissä! Katso kuvia: mitä on Metsähallituksen toiminta monimuotoisuuden lisäämisalueilla ja maisema-alueilla -> Linkki Kuorevesi - aineistot johdantoineen // -> Linkki Kuorevesi - indext text only-sivuna

Evon alue Etelä-Hämeessä on erikseen mainittu Etelä-Suomen metsien suojelutarve-mietinnössä -> Linkkihakkuusuunnitelmia Evon valtionmetsissä

Lohikosken valtionmetsät 1998-2002: Savonlinnan eteläpuolella Punkaharjun ja Sulkavan kunnissa. Lohikoskella on viime vuosina avohakattu paljon pienten suojelumetsien ympäristöjä, mutta hyviä vanhoja metsiä on vielä jäljelläkin. -> Linkki Laaja aineisto Lohikosken valtionmetsistä // -> Linkki Lohikoski - index text-only-sivuna

-> Linkki Joroisten ja Jäppilän valtionmaat Varkaudesta länteen: Luonnontilaisen kaltaista vanaha ikimännikköä talousmetsäalueena, puutteellisesti rajattuja suojelualueita...

-> Linkki Savonrannan valtionmetsät, Savonranta

Pylkönmäki: Linnustollisesti arvokkaan -> Linkki Mäkelän virkistysmetsän avohakkuut 2000

-> Linkki Suomenselän valtionmaat, Lestijärvi: Soidensuojelualueen reunahakkuita, vanhojen metsien suojelualueen reunahakkuita... 2000

-> Linkki Suurhakkuut Helvetinjärven kansallispuiston eteläpuolella syksyllä 2000

-> Linkki Avohakkuut Kilpilammen pienen Natura-alueen rajalla Äänekosken valtionmailla kesällä 2000

Lohikosken vanhojen metsien suojelualueiden reunahakkuita: -> Linkki Huosionkorpi // -> Linkki Kokkolansalon länsireuna // -> LinkkiKokkolansalon itäreuna // -> Linkki Katajalamminmäki

UPM-KYMMENE ETELÄ-SUOMESSA

21.8.2002. UPM-Kymmene hakkasi suojelualueen Längelmäellä. UPM-Kymmene suoritti kesällä 2002 Längelmäellä rauhoitetun lehtometsän vastoin säädöksiä. Hakkuut oli tehty kuin tavallisessa talousmetsässä, unohtaen täysin huolehtia maiseman ja arvokkaan lehtoluonnon säilymisestä. Hakkuut vievät uskottavuuden sekä UPM-Kymmenen biodiversiteettistrategialta että suomalaiselta metsäsertifioinnilta, jonka tarkastuksen hakkuut läpäisivät.
-> Linkki Katso kuvia ja lue lisää

-> Linkki Lue Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin tiedote asiasta

UPM-Kymmenen vuonna 1998 julkaistu biodiversiteettistrategia on vain sanahelinää. Katso kuvia -> Linkki kuukkelimetsien avohakkuista UPM:n mailla Keuruulla vuosina 1998-1999.

UPM-Kymmenen metsiä Suonenjoella: -> Linkki Tuohimäen-Keurunmäen metsät. Katso kuvia erittäin edustavasta vanhasta metsästä - tällaisia ei Etelä-Suomesta uskoisi enää edes löytyvän. Lisäksi kuvia UPM-Kymmenen metsänhoidosta: takamailla mainoslauseet on unohdettu. Metsät uudistetaan reippailla avohakkuilla ja puronvarsille jätetään puolen metrin suojavyöhykkeet.

STORA ENSO

-> Linkki Kilpeläisenmäki, Rautavaara. StoraEnson vanhaa metsää Pohjois-Savossa.

YKSITYISMAAT

-> Linkki Forssan Konikallio - Esimerkki suojelunarvoisesta yksityismetsästä, jota viranomaiset eivät halua suojella. Viimeisin metsänkäyttöilmoitus alueesta jätettiin 13.2.2001. Hämeen ympäristökeskus hyväksyi lausunnossaan 5.3.2001 hakkuut, joissa liito-oravalle jätetään 4,5 hehtaaria elinympäristöä.

LINKKEJÄ MUUALLE

-> Linkki UPM-Kymmenen hakkuut Evolla kesällä 2001 Greenpeacen sivuilla
-> Linkki Ilmakuvia Kuoreveden hakkuista Greenpeacen sivuilla
[ Luonto-Liiton metsäryhmän etusivulle ]