Luonto-Liitto tiedottaa 28.1.2002

LUONTO-LIITTO: "TUTKIMUS" TEKOSYY MALAHVIAN HAKKUILLE

Metsäntutkimuslaitos Metla ja Metsähallitus aikovat hakata Suomussalmen Malahvian Natura-alueella tutkimuksen nimissä. Malahvian alue on yli 3000 hehtaarin kokoinen maisemakokonaisuus luonnontilaisia soita, metsiä ja pienvesiä. Malahvian kiistattomista suojeluarvoista huolimatta sen kohtalosta on kiistelty jo lähes 10 vuotta.

Nykyisin Malahvia on liitetty Suomen Natura-verkostoon. Suojelutapana on luonnonmetsän suojeluun huonosti soveltuva metsälaki, joka sallii hakkuut alueella.

"Tieteellistä valaanpyyntiä"

Luonto-Liitto pitää Metlan ja Metsähallituksen tutkimusta tekosyynä alueen hakkuille. Kainuun ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Raimo Heikkilä onkin kutsunut hakkuita osuvasti "tieteelliseksi valaanpyynniksi" (Helsingin Sanomat 7/2001). Suomesta löytyy luonnonmetsää tutkimushakattavaksi myös talousmetsä-kategoriasta ja sellaisilta paikoilta, joissa hakkuilla ei tarvitse pirstoa monen tuhannen hehtaarin yhtenäistä maisemaa.

Malahvian tutkimushakkuut aiotaan suorittaa alueella, jonka lukuisat lajistoinventoinnit ovat osoittaneet korvaamattoman arvokkaaksi, ja jota tutkijat ovat varoittaneet pirstomasta lainkaan. Myös Malahvian maisema on eheydessään ja monipuolisuudessaan ainutlaatuinen. Tutkimuskohde on siksi väärä.

Malahviassa myös tavallisia avohakkuuleimikoita

Metsähallitus on suunnitellut myös useita tavallisia avohakkuuleimikoita eri puolille Malahvian aluetta. Ne ovat Natura-alueen ulkopuolella, mutta kuuluvat elimellisesti Malahvian alueeseen ja Kainuun ympäristökeskuksen tutkijoiden arvokkaana pitämään luonnonkokonaisuuteen. Hakkuilla aiotaan tuhota kymmeniä hehtaareja uhanalaisten lajien esiintymien kirjomaa luonnonmetsää.

Lisätietoja:
Luonto-Liitto, metsävastaava Sini Harkki, harkki(@)sll.fi, 050-582 1107. Saatavilla myös painokelpoisia kuvia alueelta.

Runsaasti aineistoa ja kuvia Malahviasta: www.luontoliitto.fi/metsa/malahvia

 


Luonto-Liiton metsäsivujen ylläpito: metsaweb(@)luontoliitto.fi
Sivut optimoitu 4.0 ja uudemmille selaimille
Luonto-Liiton pääsivulle