045. Raatesuo, Punkaharju

Karttalehti 4121 12 / Kohteen kartta [pdf] / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Raatesuon turpeenottoalueen koillispuolella kasvaa kuusivaltaisia, rakennepiirteiltään luonnonmukaisia metsiä, joissa tapaa myös lahopuuta. Saunasaarenlampi on hieno nevarantainen lampi, jonka ympärillä on aikoinaan ojitettua suota, jonka vesitalous on kuitenkin säilynyt osittain. Kohteen etelälaidalla on jylhä kalliosaareke, jolla kasvaa luonnontilaisen kaltaista kalliomännikköä.

Kohdeluetteloon