015. Kolmisoppisen metsät, Keuruu

Karttalehti 2232 03 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Rajausalueen hakkaamattomassa osassa on kolme erillistä Metso I- ja II-kriteerit täyttävää kuusivaltaista aluetta. Noin 100-vuotiaissa MT-kuusikoissa löytyy paikoin korpea, Kolmisoppisen alueella myös mäntyvaltaista kangasta. Itäosan kaksi kuusikkoa sijaitsevat aivan Vihtamonpuron länsipuolelle v. 2007 perustetun 9,5ha:n metsiensuojelualueen lähituntumassa. Lajiston erikoisuutena on mm. kuukkeli sekä pohjantikka ja metso. Seutu on myös karhun talvipesäaluetta.

Kohdeluetteloon