007. Mutinperä, Loppi

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehti 2042 02 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09


Keritynjärven kaakkoiskulmassa on säilynyt yhtenäinen, n. 30 ha:n suuruinen kuusivaltaisten, varttuneiden ja vanhahkojen metsien sekä aikoinaan ojitettujen, mutta kohtalaisesti vesitaloutensa säilyttäneiden korpien ja rämeiden muodostama kokonaisuus. Siellä täällä tapaa pystyyn kuolleita ja lahovikaisia kuusia sekä kilpikaarnaisia ylispuumäntyjä. Paikoin alueella esiintyy myös vanhoja palokantoja. Kookkaat muurahaispesät sekä huomattavan paksu sammalpeite kertovat metsän pitkästä, häiriöttömästä menneisyydestä.

Kohde rajoittuu länsilaidaltaan suoraan Maakylä-Räyskälän Natura 2000-alueeseen kuuluvaan Keritynjärven rantametsiin ja -soihin, jotka on suojeltu valtakunnallisessa rantojensuojeluohjelmassa.

Kohdeluetteloon