072. Kotasalon metsät, Ruokolahti

Karttalehti 4121 02, 05

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Kotasalon kämpän läheisyydessä sijaitsee tuoreen – lehtomaisen kankaan vanha, runsaslahopuustoinen kuusisekametsä, jossa on runsaasti erikokoista ja eriasteisesti lahonnutta kuusta niin pysty- kuin maapuunakin. Myös vanhaa ja järeää koivua, suuria haapoja sekä paikoin harmaaleppää näkyy metsäkuvassa. Metsä täyttää pääosin kyseiselle elinympäristötyypille asetetut METSO-luokkien I tai II valintakriteerit.