071. Sappilammen metsät, Savonlinna

Karttalehti 4212 10

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Hakkuiden piirittämän Sappilammen itärannan eteläiselle puoliskolle on jäänyt rinteeseen hakkaamatonta tuoretta, paikoin lehtomaistakin, sekakangasta. Metsää on käsitelty vaihtelevasti, mutta etenkin kuvion eteläisimmät osat, jyrkät rinteet ja niiden aluset, ovat paikoitellen rakenteeltaan luonnonmukaisia ja lahopuustoisia, haapaisia ja raitaisia; esim. raidankeuhkojäkälää esiintyy. Paikoitellen rinteen alla on myös soistuneisuutta. Viimeisimmät hakkuut ovat tuhonneet lammen itärinteen pohjoispuolen liki kokonaan, mikä yhdessä lammen ympäristön voimakkaan hakkuuhistorian kanssa merkinnee uhkaa myös viimeiselle lammen hakkaamattomalle lähimetsälle.

Myös hakatun Nilkokallion lounaisjyrkänteen rinnemetsä on intensiivisen metsänkäsittelyn saartamana eristyksissä. Rinteen mäntyvoittoinen sekakangas- ja kalliometsä on edustavaa ja luonnontilaista: kilpikaarnaisia mäntyjä, järeitä haapoja sekä runsaasti (reilusti yli 10m3/ha) eriasteista ja -lajista lahopuuta (mm. keloja, koivupökkelöitä ja palokantoja) esiintyy kauttaaltaan. Koska rinnemetsä on eristyksissä hakkuiden keskellä, on rajaukseen – itse ytimen tueksi – sisällytetty myös alarinteen käsiteltyä, mutta pystyssä olevaa metsää.

METSO I-II-luokkaan kuuluvien alueiden osuus: 90 %