069. Pankajoen metsät, Pielavesi

Karttalehti 3313 12

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Pankajoen metsät sijaitsevat noin 6 km kaakkoon Pielaveden kuntakeskuksesta. Alueelle on ominaista luonnontilaisen kaltaisen joen ja puron varsia seuraavat runsaslahopuustoiset varttuneet ja vanhat metsät. Erityisarvoa alueelle tuo Pangansuon Natura-alueen (FI0600023) läheisyys.

Pankajoen itäpuolella Murtokosken tienoilla oli pienialaisia edustavia vanhanmetsän suikaleita, joissa lahopuuta oli paikoin runsaasti. Jokivartta seuraileva luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas metsäkaistale toimii tärkeänä ekologisena käytävänä, vaikka sen leveys ei olekaan kovin suuri (50–400 m). Pihasuolta laskee jokivarteen metsäpuro/noro (ML), jota reunustavat vanha kuusikko ja saniaiskorpi. Ojitetun Pihasuon kautta matkaa Pangansuolle on 1-2 km, välissä on mm. pieni luonnonsuojelualue sekä varttuneiden metsien saarekkeita. Pangansuon luoteispuolella (vajaan kilometrin päässä) oli pienialainen kuvio vanhaa kuusimetsää, jossa oli myös kohtalaisesti lahopuuta.

Esitetyn alueen suojelu täydentäisi hyvin Pangansuon Natura-alueen ympäristön luontoarvoja. Monimuotoisella metsätilakokonaisuudella voisi olla huomattavaa virkistyskäyttöpotentiaalia, mikäli metsäsuunnittelu tehtäisiin jatkossa muita kuin puuntuotannollisia seikkoja painottaen.