067. Sammakkolammenkorvet, Nilsiä

Karttalehti 3334 01, 04

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Alue sijaitsee Nilsiän Tahkomäessä, Sammakkolammen eteläpuolella ja käsittää pienipiirteistä metsä- ja suoluontoa. Rajaukseen kuuluu korpi-, lehto- ja rämekuvioiden lisäksi myös niiden välialueita, jotka ovat osin louhikkoisia. Rajauksen luoteisosassa oleva korpialue on kasvillisuudeltaan pääosin vetistä ruoho- ja heinäkorpea, jossa on lettoisia osia. Idempänä on hieman myös saniaiskorpea ja korpialueiden ympärillä tuoretta kuusivaltaista lehtoa. Alueen kaakkoisosassa rajaukseen on puolestaan sisällytetty kaksi rämekuviota. Alueen kasveista mainittakoon direktiivilaji hajuheinä, keltasara, tervaleppä, siniheinä, mesiangervo, lehto-orvokki, ruokohelpi ja vilukko sekä linnustosta pikkusieppo. Alue sijaitsee vajaan kilometrin päässä Huutavanholman lehtojensuojelualueesta ja sen suojelu edistäisi monien uhanalaistuneiden METSO-elinympäristöjen suojelua.