065. Valkiajärven seudun metsät, Puumala

Karttalehti 3143 02

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Rajauksen itäosa, Vehkalahden eteläpuolinen kuvio, sisältää sekä iäkästä kalliomännikköä että rantakangasta. Kuvion keskiosaan on sisällytetty myös ala reilusti käsiteltyä kasvatuskuusikkoa yhtenäisyyden vuoksi. Kalliomännikössä kasvaa kilpikaarnaisia mäntyjä, paikoin myös lehtipuita (kuten koivua, haapaa ryppäinä, joitakin pihlajia ja raitoja) sekä vanhojakin kuusia. Kalliolla on reilusti eriasteista ja -laatuista lahopuuta (keloja, maapuita, palokantoja ja haapapökkelöitä). Männynkääpähavainto pohjoisrinteellä. Länsirannan rinteen alla on haaparyväs, joukossa useita haapalahorunkoja. Tähän kuvioon on sisällytetty rajausteknisistä syistä keskelle kuviota käsitellympää ja tasarakenteista, tosin varttunutta kuusikkoa.


Rajauksen keskiosassa on kallio- ja jyrkännerantametsää. Suuremman kallion laet on aikanaan tehokkaasti hakattu tai muuten käsitelty, mutta rannassa ja kallion syvennyksissä on säilynyt joitakin lehtipuuvaltaisia (järeää koivua ja haapaa) lahopuukeskittymiä. Pienemmän kallion päällismetsä on säilyttänyt luonnontilaista rakennettaan, mm. kilpikaarnaisia mäntyjä sekä useita mäntylahorunkoja, myös keloutuvia.

Rajauksen läntisimmässä kuviossa, Tyrynvuoren osassa, kasvaa kilpikaarnaista kalliomännikköä, jonka seassa myös koivua. Rinteen alla on kookkaita haapoja sekä lahopuuta (keloja, maapuita, pökkelöitä) reilusti.

METSO I-II-luokkaan kuuluvien alueiden osuus: 85 %