061. Olavinlahden metsät, Enonkoski

Karttalehti 4211 09

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Rajaus sisältää suurimmilta osin kallioisia ja jyrkänteisiä rantamänniköitä (mm. Olavinvuori), mutta myös rantalehtoa ja runsaslahopuustoista kangasmaata. Rajaukseen on yhtenäisyyden vuoksi sisällytetty myös Korteniemen laen käsiteltyä, mutta kohtuullisen iäkästä talousmännikköä.

Etenkin rajauksen Olavinlahden rannalle sijoittuvat osat ovat lahopuustoisia ja rakenteeltaan melko luonnonmukaisia: Korteniemen itäpuolen tervaleppää kasvavat rannat, joissa esiintyy koivulehtoa, tuoretta sekakangasta sekä kuusilehtoa/lehtomaista kangasta pienialaisesti. Paikoin esiintyy myös järeää haapaa. Valtaosa lahopuusta on paikallisissa keskittymissä: kuusta, koivua, haapaa, tervaleppää. Itäulokkeella kasvaa lahopuustoista kalliomännikköä, jossa joitakin kilpikaarnaisia petäjiä sekä keloutunut mänty. Pienen, luhtaisen ja puuttoman pohjoislahdukan rantametsässä on järeiden lehtipuiden – koivun, haavan ja tervalepän – keskittymiä.

Ruokoistenkankaan Kortelahden rannalla esiintyy kuusilehdon ja kuusivaltaisen lehtomaisen kankaan vuorottelua, lahopuuta on paikoin melko runsaasti. Rajauksen itärajan tuntumassa on myös nuori- mutta lahopuustoinen korpipainanne, jossa kasvaa järeää raitaa. Etelään sijoittuu lehtipuustoinen (koivua ja raitaa) ja lahopuustoinen korpipainanne. Aluetta halkoo kookas oja, mutta siellä on kuitenkin edelleen runsaasti kosteutta, paikoin jopa tulvien. Ruokoistenkankaan rinteillä rajaukseen on sisällytetty myös tasarakenteisempaa ja hoidetumpaa, pääosin kuusivaltaista metsää (paikoin lehtomaista, paikoin korpimaista kangasta), jossa on kuitenkin havaittavissa lahovikaisuutta ja siten tulevaisuuden lahopuuta.

METSO I-II-luokkaan kuuluvien alueiden osuus: 50 %
METSO III-luokkaan kuuluvien alueiden osuus: 50 %