005. Sammalisenvuoret - Niinimäki, Lammi

UPM:n avohakkaamaksi merkitsemää metsää Evon alueella. Kuva: Matti Liimatainen Karttalehdet 2134 05, 2134 06 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09


Kohde on laaja varttuneiden ja vanhojen metsien kokonaisuus, joka kiinnittyy itälaidaltaan suoraan valtion omistamaan Evon retkeilyalueeseen. Alueen suojelu tukisikin entisestään retkeilyn ja luontoarvojen kannalta valtakunnallisesti merkittävää Evon aluetta.

Vanhoja runsaslahopuustoisia kuusimetsiä on mm. Tuhkurikuusikon, Niinimäen, Koukkujärvien ja Sammalisenvuoren alueilla. Lehtilahopuu ja järeät haavat ovat runsaita Koukkulan alueella. Rajausalueelta on löydetty mm. liito-oravan esiintymiä sekä vanhojen metsien käävät: ruostekääpä (NT), rusokantokääpä (NT) sekä indikaattorilajit pikireunakääpä, punahäivekääpä ja riukukääpä.

Kuvassa UPM:n avohakkuualueeksi nauhoittamaa kuusikkoa Niinimäen-Tuhkurikuusikon alueella.

Lue koko kohdekuvaus [pdf]

Kohdeluetteloon