047. Hällämönharju-Valkeiskankaan metsät, Vieremä

Karttalehdet 3324 09, 12, 3413 07, 10 /
Kohteen kartta [pdf] /
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Yleiskuvaus: Hällämönharju-Valkeiskankangas on 1406 hehtaarin laajuinen Natura 2000-alue Vieremän ja Pyhännän rajaseudulla. Natura 2000-alue sisältää valtakunnallisesti arvokkaita harjumuodostelmia, edustavia pienvesiä sekä monipuolista metsä- ja suoluontoa. Natura 2000-alueen toteutuskeinona on maa-alueiden osalta maa-aineslaki, mikä ei turvaa alueen kaikkia keskeisiä luontoarvoja. Tällä hetkellä Natura 2000-alueesta on valtion omistuksessa luonnonsuojelutarkoituksessa vain parinkymmenen hehtaarin laajuinen harjun osa Hällämö-järven luoteispuolella.

Järjestöt esittävät neljän metsäisen suojelualueen perustamista Hällämönharju-Valkeiskankaan alueelle. Esitetyt suojelukohteet sijaitsevat Hällämö-järven länsirannalla (Hällämönharju), Linnaharjun keski- ja pohjoisosassa, Jyrkänpuron ympäristössä sekä Valkeiskankaan koillispuolella lähellä lääninrajaa.

Lue tarkemmat osa-alueiden kohdekuvaukset tästä [pdf 3 sivua]

Kohdeluetteloon