044. Torsansalon metsät, Ruokolahti

Karttalehdet 4121 08, 09, 12 /
Kohteen kartta [pdf] /
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09


Torsansalon alueella on säästynyt huomattavan paljon luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä. Alue sijaitsee tärkeällä metsäekologisella "kannaksella", joka yhdistää itärajan takaiset metsät Lohikosken seudun suojelualueisiin. Tiedossa olevat Tornatorin omistamat arvometsät Torsansalolla on rajattu tähän suojelualue-esitykseen.

Alue sisältää seuraavat erilliset metsäkohteet: Viitalammen metsä, Paajasensalon metsät, Hauklamminsaari, sekä Ryhmälehdonmäki-Uokkienmäen metsät. Nämä alueet sijaitsevat niin lähellä toisiaan, että niitä on luonnonsuojelubiologisesti perusteltua tarkastella moniosaisena luontokohteena, jossa osaset lisäävät toistensa arvoa.

Metsien lajistoarvot tunnetaan puutteellisesti. Alustavien selvitysten perusteella Viitalammen alueella on säilynyt Etelä-Karjalan oloissa huomattavan vaateliasta vanhan metsän lajistoa. On hyvin todennäköistä, että myös muut alueet osoittautuvat lajistoltaan rikkaiksi.

Lue koko kohdekuvaus tästä [pdf, 5 sivua]

Viitalammen alueelta tunnettuja alueellisesti ja valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja:

Linnut : pohjantikka, kuukkeli

Käävät: rustikka, sitruunakääpä, pohjanrypykkä (vajaa kymmenen havaintoa), lumokääpä sekä luonnonsuojelulain erityisesti suojeltaviin lajeihin kuuluva mesipillikääpä. Aluerajauksen itälaidasta on lisäksi havainto vaarantuneesta sirppikäävästä.

Alueelta havaittuja silmälläpidettäviä lajeja ovat puolestaan silo-, ruoste-, korkkikerros-, korpilude- ja rusokantokääpä, kultakurokka sekä hammaskurokka.

Alue lienee kääväkäslajistoltaan Etelä-Karjalan arvokkain tiedossa oleva vanhan metsän kohde. Alueella on erityismerkitystä etenkin kuusilahopuustosta riippuvaisen lajiston kannalta. Vaateliasta lajistoa havaittiin myös männyiltä, koivuilta ja haavoilta.

Kohdeluetteloon