042. Vaahterus-Kynskaivo, Ruokolahti

Karttalehti 4121 07 / Kohteen kartta [pdf] / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohde koostuu kahdesta alueesta, jotka sijaitsevat n. 1,5 kilometrin päässä toisistaan. Pohjoisempi kohteista on lahopuustoinen lehtipuumetsä, joka rajautuu pohjoisessa suoraan METSO-ohjelmassa suojeltuun alueeseen.

Metsässä on näkyvästi järeää haapaa sekä lisäksi ainakin koivua, harmaaleppää ja raitaa. Kohteessa lahoaa runsaasti järeää haapaa.

Eteläisempi kohteista on lahopuustoinen sekametsä, joka sijoittuu suoraan Kynskaivon arvokkaan lintukosteikon yhteyteen, joka on merkitty Etelä-Karjalan seutukaavaan SL-varauksena. Kohteessa lahoaa runsaasti kuollutta havupuuta pystyssä ja maassa. Metsässä on myös muutamia koloisia haapoja ja sieltä onkin löydetty liito-oravan jätöksiä 1990-luvun loppupuolella. Lisäksi on havaittu pohjantikan syönnöksiä.

Kohdeluetteloon