036. Myhkyri, Ristijärvi

UPM:n avohakkaamaksi merkitsemää metsää Evon alueella. Kuva: Matti Liimatainen Karttalehti 3443 07/ Kohteen kartta [pdf] / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Viimeaikaisten hakkuiden myötä Myhkyrin metsäalue on kaventunut siten, että jäljellä oleva yhtenäinen arvokas metsäkokonaisuus sijaitsee pääasiassa pohjoiseen ja etelään haarautuvien metsäautoteiden itäpuolella.

Metsät ovat pääasiassa liito-oravan asuttamia vanhoja kuusikoita, joiden yksi erityisarvo on kaulaamattomat ja erittäin järeät haavat, joita on hyvin runsaasti. Myös eri-ikäistä lehtilahopuuta, kuten koivua on runsaasti. Erityinen helmi on eteläisen tienkääntöpaikan etelä- ja itärinne.

Pohjoisemmalla kuviolla on naavaista kuusikkoa mutta myös mäntyä. Metsän rakenteesta ja suotuisasta pienilmastosta kertoo myös raidankeuhkojäkälän runsas esiintyminen.

Kohdeluetteloon