031. Rakovuoret, Ruokolahti, Punkaharju

Karttalehdet 4121 12 / Kohteen kartta [pdf] Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohde on maisemallisesti upea avokallioiden, jyrkänteiden ja niiden välisten kangasmetsien muodostama kokonaisuus.

Erityisesti kohteen itäosassa kasvaa luonnontilaisen kaltaisia mäntyvaltaisia metsiä ja alueella on paikoin runsaasti lahopuuta. Kohteen länsiosa on osin käsitellympää, mutta silti rakenteeltaan melko luonnonmukaista kuusivaltaista metsää. Kohteen keskiosan halki virtaa jylhän kalliojyrkänteen alla puro luontaisessa uomassaan.

Kohdeluetteloon