030. Oritlampi, Ruokolahti

Karttalehdet 4121 12 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohteeseen sisältyy rakenteeltaan luonnonmukaisia kuusivaltaisia metsiä ja kalliomänniköitä. Osassa metsistä on kohtalaisesti lahopuuta.

Kohdeluetteloon