002. Hiidenkallio, Lapinjärvi

Karttalehti 3022 09 / Kohteen kartta [pdf] /Linkki Kansalaisen karttapaikkaan

Pyhäjärven etelärannalla sijaitseva Hiidenkallio on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi. UPM-Kymmene omistaa alueesta pääosan. Yhtiön palstan luoteis- ja länsipäässä on säästynyt kaksiosaisena kohteena maisemallisesti edustavia kalliojyrkänteitä, vanhoja mäntyvaltaisia kalliometsiä sekä näihin liittyviä nuoria rantametsiä.

Rajauksen nuorissa metsissä on paikoin runsaasti haapaa. Alueen suojelu edistäisi osaltaan Itä-Uudenmaan muuta Etelä-Suomea selvästi heikomman metsiensuojeluverkoston kehittämistä. Pääosa rajatuista alueista täyttää hyvin METSO II-ohjelman luonnonsuojelubiologiset valintaperusteet.

Kohdeluetteloon


PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09