026. Pitkänahonmäki, Punkaharju

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehdet 4121 12, 4122 10 /
Kohteen kartta [pdf] /
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohde koostuu hienosta, luonnontilaisesta lähteestä ja sitä ympäröivästä vanhasta, erirakenteisesta ja luonnontilaisen kaltaisesta kuusi-mäntymetsästä. Seassa on lisäksi vähän koivua. Alueella on vanhoja aihkimäntyjä ja erittäin järeitäkin kuusia.

Erityisesti lähteen ympäristössä (tien itäpuolella) eri-ikäistä järeää kuusilahopuuta on hyvin runsaasti. Jonkin verran alueella on myös mänty- ja koivulahopuuta. Rajauksen etelä- ja länsiosissa on pieniä luonnontilaisia kalliomänniköitä ja kallioiden reunoilla jonkin verran haapoja.

Kohdeluetteloon