021. Kiemansalo - Konnunsalo - Kotkanpesäkangas, Pihtipudas

Karttalehti 2334 06 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Konnunsalolla on rehevää, kuusivaltaista OMT-kangasta, jossa esiintyy runsaasti myös lehtipuita. Alue on Metso I ja II-kriteerit täyttävä. Lahopuuta on runsaasti, puusto on erirakenteista ja alue rajautuu suoraan Natura-alueeseen.

Kiemansalossa on karumpaa, maastoltaan kivisempää mäntyvaltaista MT-kangasta. Mäntylahopuuta esiintyy paikoin runsaasti. Kotkanpesäkankaan eteläpuolella on hieno, rehevä korpi, jossa esiintyy mm. suuria haapoja. Lahopuuta on runsaasti.

Lajistoon kuuluvat mm. maakotka, haavanpökkelökääpä ja metsänemä (vanha havainto).

Kohdeluetteloon