001. Vähäjärven metsä, Askola

Karttalehti 3022 01

UPM-Kymmene omistaa osan Vähäjärven ympäristön arvokkaasta luontokohteesta. Alue sijaitsee viitisen kilometriä koilliseen Askolan keskustasta. Yhtiön omistama pienehkö metsäalue sisältää luonnontilaisen kaltaisia vanhempia kangas- ja kalliometsiä, joissa on paikoin merkittävästi lahopuuta. Yhtiön omistaman osan suojelu lakisääteisenä suojelualueena edistäisi osaltaan Vähäjärven laajemman luontoalueen suojelun kehittämistä.

 

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Kansalaisen karttapaikkaan

Kohdeluetteloon


PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09