019. Kortelahti, Petäjävesi

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehti 2234 12 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohde sijaitsee Petäjäveden Kintauksella, Kortelahden itäpuolella. Kohde koostuu varttuneista, aikoinaan harvennetuista kuusivaltaisista tuoreen kankaan metsistä, joissa puuston rakenne on kuitenkin saanut luonnontilaistua pitkään. Kuusten seassa kasvaa myös koivua, mäntyä ja paikoin haapaa ja paikoitellen näkyy kuusi- ja koivulahopuuta pystyssä ja maapuina.

Kohteen keskellä on hieno, vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltainen korpi, jonka puusto on pääosin järeää kuusta, paikoin ohuempaa kuusta ja koivua. Kohteen etelälaidalla sekä kohteen pohjois-eteläsuunnassa halkaisevan tien itäpuolella puusto on tasarakenteisempaa. Eteläisempi korpi on myös kuivunut kauan sitten tehdyn ojituksen vaikutuksesta. Kohteen arvoa lisäävät merkittävästi sen rakentamattomat, sekapuustoiset rantametsät.

Kohdeluetteloon