017. Pyöriväsuon metsät, Korpilahti

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehti 2234 10 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohde sijaitsee Korpilahden kunnan luoteisosassa, vajaat kaksi kilometriä Surkeen luonnonsuojelualueelta itään, Kuuselan talon koillispuolella.

Kohteessa kasvaa vanhahkoa, rakenteeltaan luonnonmukaista erirakenteista metsää. Kohde koostuu kahdesta osasta, joita erottaa toisistaan laaja, tuore avohakkuu. Metsät ovat erirakenteisia ja koko kohteella esiintyy tasaisesti siellä täällä, paikoin runsaammin erikokoisia kuusimaapuita ja kuolleita pystypuita. Kuusten seassa kasvaa harvakseltaan myös koivua ja kohteen pohjoisemmassa osassa myös melko runsaasti mäntyä.

Metsien pitkästä häiriöttömästä menneisyydestä kertovat suuret muurahaispesät. Kohteen eteläisemmässä osassa on hieman korpisuutta. Lisäksi sen länsilaidalla on aikoinaan tehdyn ojituksen vaikutuksesta kuivunut korpi, joka kasvaa täysin erirakenteista nuorta ja varttunutta kuusta ja jossa on erittäin runsaasti kuusilahopuuta. Alueella havaittiin pohjantikka sekä kääväkkäistä vanhojen metsien indikaattorilajit kuusenkääpä ja riukukääpä.

Kohdeluetteloon