014. Mullikkasuo, Keuruu

Karttalehti 2232 09 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Täysin luonnontilaisen suon (pääosin rämeitä) ympärillä on kalliokkoa, karukko- VT-kankaita ja korpipainenteita. Repeämälaaksossa virtaa pieni puro, ojat ovat osittain umpeutumassa, osittain yhä toimivat. Rinteiden ja kallioiden mäntyvaltaiset metsät ovat vaihtelevan ikäisiä, pääosin alle 100-v. Paikoin lahopuuta on kohtuullisesti, paikoin vain vähän. Palokorokantoja ja keloja näkyy siellä täällä. Alue on kokonaisuudessaan Metso I- ja II -kelpoista aluetta.

Kohdeluetteloon