012. Pirttivuori, Jämsänkoski

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehti 2234 01 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohde sijaitsee Jämsänkosken kunnan luoteisosassa muutaman kilometrin päässä Keuruun rajalta. Pirttivuoren itä- ja kaakkoisrinteillä on säästynyt hieno, yhtenäinen vanhan metsän kohde. Alueen kuusivaltaisissa ja erirakenteisissa tuoreen kankaan metsissä kasvaa myös mäntyä ja koivua sekä paikoin runsaastikin eri-ikäistä haapaa. Myös raitaa esiintyy yksittäin.

Avokallioilla tapaa myös yksittäisiä aikaisemman puustosukupolven kilpikaarnaisia mäntyvanhuksia ja keloja. Rinteillä lahoaa kauttaaltaan melko runsaasti ja monipuolisesti kuusi-, mänty- ja koivulahopuuta sekä pystyssä että maapuina, tosin painottuen läpimitaltaan keskijäreisiin ja ohuisiin puihin.

Kohteeseen sisältyy myös useita vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisia korpipainanteita, joiden kuusivaltainen puusto on erirakenteista ja valtapuustoltaan vanhahkoa. Pirttilampea taas reunustaa nevareunus. Lammen ympäristössä kasvaa rakenteeltaan ja puulajisuhteiltaan monipuolista mäntyvaltaista, vanhahkoa metsää, joka on rantaan rakennetun mökin ympäriltä harvennettua.

Kohdeluetteloon